Dự Án HOT

Căn Hộ Cao Cấp 𝐂𝐓𝟏 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆

Giá: 1 tỷ - 2 tỷ

Vị trí: Phước Long - TP Nha Trang

𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐀𝐑𝐊 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆

Giá: 1 tỷ - 3 tỷ

Vị trí: TP Nha Trang - Khánh Hòa

𝐍𝐄𝐖 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐗𝐘 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆

Giá: 1 tỷ - 3 tỷ

Vị trí: TP.Nha Trang - Khánh Hòa

Tin tức